Kabukicho, 2016  Oil on cotton  58 x 42 in.

Kabukicho, 2016

Oil on cotton

58 x 42 in.